Nasıl Çalışıyoruz ?

Gurubumuzda bütün ürünler GMP alt yapısına uygun ve modern teknolojiler kullanılarak üretilmektedir.

Natural bazlı ürünler

Bütün hammaddeler, insan sağlığı ile ilgili denetimlerin en üst seviyede olduğu AB'nden tedarik edilerek işlenmektedir.

Denetim

Üretim ve çalışma standartlarımız, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra halen AB'nde akredite olmuş bir firma tarafından sürekli denetlenmektedir.

AR-GE

AR-GE çalışanlarımız, bütün ürünlerin coğrafi, iklimsel ve sıhhi testlerini titizlikle yapmaktadır.

Üretim Aşaması

Kalite kontrol

İşlenen hammaddeler uygun ortamlarda hazırlanarak dinlendirildikten ve performans testlerinden geçtikten sonra otomatik olarak üretime gönderilir. Son derece hassas ve steril olarak kapalı ortamda dolumu gerçekleşen şişeler kapaklanma işlemi için ikinci bölüme aktarılır.

Valf ve Kapaklama

Bu bölümde yine valf ve kapaklanma otomatik olarak yapıldıktan sonra ürünler çıkışa yönlenir.

Kontrol-Check

Banttan çıkan ürünler kapak kodları ve sınıflarına göre kontrol edilir. Bu aşamadan sonra satışa hazır olan ürünler son kez kontrol edilmek ve etiketlenmek üzere lojistik departmanına gönderilir.

Kalite kontrol

Üretimden satışa hazır hale gelen ürünler, sınıflarına göre etiketlenerek ambalajlanır. Bütün aşamalar kimyagerler tarafından titizlikle izlenir.

Deodorant ve Oda kokuları

Bu ürünlerin üretim aşaması yine parfümde olduğu gibidir. Şişe parfümden ayrı ortamlarda ancak aynı yol ile üretilmektedir. Tek farkı ise tüplere basılmasıdır.

İlk giren İlk çıkar (First in / First out)

Ambalajlanan ürünler üretim serilerine ve tarihlerine göre sıralanarak sevke hazır hale getirilir. Bütün ürünlerde sevk sıralaması üretim tarihi öncelikli olarak yapılmaktadır.